2 چالش اساسی سازمان میراث فرهنگی

فرداد پرواز

31 مرداد 1396


اگر به منابع دیگر نظیر جاذبه های طبیعی و گردشگری ایران توجه کنیم، می توانیم درآمدی بیش از درآمد نفت کسب کنیم.

روز گذشته مراسم تودیع و معارفه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در حالی در محل این سازمان برگزار شد که جا به جایی های مکرر در این سازمان حتی مورد انتقاد معاون اول رئیس جمهور قرار گرفت. اسحاق جهانگیری در این مراسم ضمن اشاره به اینکه برای سومین بار است که برای تودیع و معارفه به این سازمان می آید، تلویحا از بی ثباتی مدیریتی در این سازمان انتقاد کرد.

علی اصغر مونسان، که روز گذشته جانشین زهرا احمدی پور شد، اولین رئیس سازمان میراث فرهنگی در دولت دوم روحانی و چهارمین رئیس در مجموع دو دولت اخیر به شمار می آید. معاون اول رئیس جمهوری در این مراسم با تاکید بر اینکه سه حوزه تحت مدیریت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از اولویت های دولت است، گفت: «در آغاز دولت دوازدهم، رئیس جمهوری برای هر دستگاهی تکالیف و اولویت هایی به پیوست مشخص کرده اند که باید طی چهار سال آینده در دستگاه مربوطه پیگیری شود. همچنین دستگاه ها موظف هستند برنامه عملیاتی خود را در راستای دستیابی به این اولویت ها تدوین و ارائه کنند.

اسحاق جهانگیری ،ادامه داد: «سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز باید سه موضوع مربوطه را که در پیوست دولت بر آن تاکید شده، پیگیری کند.» این مقام مسوول ضمن تشریح دو چالش جدی فراسازمانی و درون سازمانی این سازمان گفت: «در خارج از سازمان، ما هنوز نتوانسته ایم در حوزه حاکمیتی فهم مشترکی در سه حوزه فعالیت این سازمان ایجاد کنیم. در واقع هر کس از این سه مقوله فهمی دارد و می خواهد بر همان مبنا عمل کند.جهانگیری افزود: اینکه توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور هر کدام چه نسبتی با این سه مقوله دارند موضوع مهمی است که باید به طور جدی به آن پرداخته شود و با دستگاه های فراسازمانی مرتبط نیز هماهنگی لازم صورت گیرد و فهم مشترکی ایجاد شود.» وی درباره چالش درون سازمانی نیز تصریح کرد: با اینکه سازمان میراث فرهنگی از نظر نظام اداری از جمله قدیمی ترین ها است، ولی این سه بخش هر کدام بر این باورند که از بدنه جدا هستند و به یک پیکر واحد تعلق ندارند. البته طی ادوار گذشته روسای این سازمان سعی کرده اند که این باور را تغییر دهند و آن پیکر واحد را ایجاد کنند.


http://www.donyayesafar.com