13 مکان در سراسر جهان که توسط گردشگران خراب شده اند

فرداد پرواز

13 دی 1396


گردشگران می توانند زندگی روزمره را برای مردم محلی در شهرها در سراسر جهان سخت تر کنند. بعضی از گردشگران بناهای تاریخی را خراب می کنند، مانند یک مسافر که نام او را به کولوسئوم در رم، ایتالیا بر می گردانند. شهرها اغلب در فصل اوج، گاهی اوقات بیشتر از جمعیت خود، هجوم گردشگران را دریافت می کنند.جای تعجب نیست که مردم محلی اغلب با توریست هایی که از شهر آن ها دیدن می کنند ناامیدانه برخورد می کنند.برخي از شهرها با مشكلات زيادي روبرو شده اند که این مشکلات از هجوم گردشگران به این شهر ها پدید آمده است. مردم محلی در شهرهای دیگر حتی در اعتراضاتی علیه گردشگری برگزار کرده اند.


http://www.businessinsider.com