10 قطار جدید لوکس برای مدارهای گردشگری در هند

فرداد پرواز

1 بهمن 1396


راه آهن هند قصد دارد تا 10 قطار جدید لوکس برای مدارهای گردشگری در سراسر کشور را با هزینه ای حدود 900 کرون Rs به ارمغان بیاورد. این حرکت زمانی اتفاق می افتد که پنج قطار لوکس موجود تقریبا نیمی از ظرفیت خود را تولید می کنند و درآمد قابل توجهی را تولید نمی کنند.با توجه به منابع راه آهن، Piyush Goyal وزیر راه آهن ایده اضافه کردن قطارهای لوکس تر را در حالی که در عین حال کاهش کرایه های قطار با قیمت بالا، و مهمان نوازی درجه جهانی را پیشنهاد داداست.خواسته شده است تا پیشنهادات برای قطارهای جدید آماده شود. میانگین هزینه یک قطار لوکس بین Rs 5-6 Crore تخمین زده می شود. در حال حاضر، پنج قطار لوکس وجود دارد که عملیاتی هستند و مشتریانشان عمدتا شامل گردشگران خارجی و سرخپوستان غیر ساکن هستند.


http://www.newindianexpress.com