10 شهر پر بازدید دنیا

فرداد پرواز

03 خرداد 1396


در مطالعه ای که توسط یورومانیتور صورت گرفت، 10 شهر پربازدید دنیا از نظر گردشگری معرفی شدند.

1. هنگ کنگ: تعداد بازدید کنندگان در سال 2015، 26.6 میلیون (3.9 درصد نسبت به رقم قبلی که 27.7 میلیون بوده، کاهش داشته است.)

2. بانکوک: تعداد بازدید کنندگان در سال 2015، 18.7 میلیون (10 درصد نسبت به رقم قبلی که 17 میلیون بوده، افزایش داشته است.)

3. لندن: تعداد بازدید کنندگان در سال 2015، 18.6 میلیون (6.8 درصد نسبت به رقم قبلی که 17.4 میلیون بوده، افزایش داشته است.)

4. سنگاپور: تعداد بازدید کنندگان در سال 2015، 16.8 میلیون (0.4 درصد نسبت به رقم قبلی که 17.7 میلیون بوده، افزایش داشته است.)

5. پاریس: تعداد بازدید کنندگان در سال 2015، 15 میلیون (0.2 درصد نسبت به رقم قبلی که 15.1 میلیون بوده، کاهش داشته است.)

6. ماکائو: تعداد بازدید کنندگان در سال 2015، 14.3 میلیون (1.8 درصد نسبت به رقم قبلی که 14.5 میلیون بوده، افزایش داشته است.)

7. دوبی: تعداد بازدید کنندگان در سال 2015، 14.2 میلیون (8 درصد نسبت به رقم قبلی که 13.2 میلیون بوده، افزایش داشته است.)

8. استانبول: تعداد بازدید کنندگان در سال 2015، 12.4 میلیون (4 درصد نسبت به رقم قبلی که 11.8 بوده، افزایش داشته است.)

9. نیویورک: تعداد بازدید کنندگان در سال 2015، 12.3 میلیون (0.6 درصد نسبت به رقم قبلی که 12.2 میلیون بوده، افزایش داشته است.)

10. کوالالامپور: تعداد بازدید کنندگان در سال 2015، 12.1 میلیون (4 و 5 درصد نسبت به رقم قبلی که 11.63 میلیون بوده، افزایش داشته است.)


http://www.donyayesafar.com