AirHelp ابزاری را راه اندازی می کند تا مسافران بتوانند سفرهای خود را در هنگام جبران خسارت ببینند

فرداد پرواز

1 بهمن 1396


AirHelp، یکی از شرکت های جبران کننده پرواز و طرفدار حقوق هواپیما در جهان، اولین ابزار جهان را برای مسافران برای تأیید واجد شرایط بودن برای جبران خسارت از اختلالات پرواز تا سه سال گذشته راه اندازی کرد. این ویژگی همچنین کاربران را قادر می سازد تا به طور چشمگیری سفرهای خود را به طور مستقیم از دستگاه های تلفن همراه خود به نقشه های ماجراجویی برای اشتراک اجتماعی تبدیل کنند.


https://www.traveldailynews.com