یورواستار 90000 صندلی را برای 29 پوند آزاد می کند

فرداد پرواز

11 دی 1396


یورواستار، خدمات مسافری مسافری با سرعت بالا که انگلستان را با سرزمین اصلی اروپا متصل می کند، هزاران کرسی را تنها با 29 پوند در هر راه آزاد می کند، و درمان کامل آن را برای هر ژوئیه بلوز ارائه می دهد.هزینه های ارزشمندی برای پاریس، بروکسل، لیل یا کالای در اختیار شما قرار می گیرند، به شما پیشنهاد می دهند که سال نو را روشن کنید، با فرهنگ، غذا و ماهیت مقصد اروپا آشنا شوید. مسافران سفر یورواستار به طور مستقیم به مرکز شهر، مسافران فرصت بیشتری برای تماشای خرید، کشیدن یک نمایشگاه یا غذا های محلی می خواهند.

بلیط برای خرید از 3 ژانویه تا 17 ژانویه 2018 در دسترس است، که برای سفر بین 15 ژانویه و 28 مارس 2018 معتبر است. برای کسانی که به دنبال خود برای کمتر هستند، صندلی های استاندارد برتر نیز برای تنها 70 پوند آزاد شده اند تا به مسافران فضای بیشتر برسد هیئت مدیره و غذا و نوشیدنی به صندلی خود خدمت می کنند

برای کسانی که بیشتر سفر می کنند، بلیط «ایستگاه هر بلژیکی» یورواستار، مسافرت به شهرها از جمله بروژ، آنتورپ یا گنت را فقط برای 35 پوند و یا 79 پوند در استاندارد برتر می کند.

همچنین در دسترس هستند هزینه های ارزشمند بزرگ در خدمات مستقیم یورواستار به لیون و جنوب فرانسه است. برای تنها 45 پوند به لیون یا 49 آویز به آویونون و مارسی، با سرعت بالا از طریق حومه فرانسوی مسافرت کنید و آسمان خاکستری لندن را برای آبی روشن Med ببینید. مسافران بین 11 تا 17 سپتامبر 2018 برای مسافرین معتبر هستند.


https://www.rustourismnews.com