یزد زیبا ترین شهر بیابانی

فرداد پرواز

8 آذر 1396


در ژوئیه 2017، این شهر در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد.یزد با خطوط پیچشی خود، جنگل های مخصوص به خود این شهر، خانه های گل آهکی و مکان های لذتبخش برای اقامت است. در یک دشت صاف که توسط کوه ها چرخیده می شود، شهر بین دشت کویر شمال و جنوب دشت لوت و در هر یک اینچ یک شهر بیابان است.یزد دومین شهر داغ در ایران است.


http://irantourismnews.com