یزد آماده استقبال از راهنمایان گردشگری 35 کشور

فرداد پرواز

27 دی 1395


بافت تاریخی یزد برای بازدید «کنوانسیون راهنمایان گردشگری» از 35 کشور آماده می شود.

به گزارش روابط عمومی معاونت میراث فرهنگی، «ساشا ریاحی مقدم»، معاون اداره میراث فرهنگی استان یزد گفت: با توجه به اینکه راهنمایان گردشگری قرار است از محورهایی که همسو با محدوده ثبت جهانی هستند بازدید کنند، اداره کل میراث فرهنگی استان یزد در حال آماده سازی اقدامات ساماندهی و مرمت بافت، و بناها با مشارکت شهرداری است.

او با بیان این که کنوانسیون راهنمایان گردشگری از 35 کشور دنیا قرار است 14 و 15 بهمن ماه از شهرهای یزد و میبد بازدید کنند، ادامه می دهد: هم اکنون درحال انجام یک سری اقدامات ساماندهی و مرمت بافت و بناها با مشارکت شهرداری هستیم؛ این درحالی است که باغ ثبت جهانی شده دولت آباد و دخمه زرتشتیان ،از جمله اماکنی هستند که خارج از محدوده عرصه بافت تاریخی یزد هستند که به صورت جداگانه در حال آماده سازی آنها برای بازدید راهنمایان گردشگری کشورهای مختلف هستیم.

«ریاحی» همچنین به اقدامات چندماه گذشته اداره میراث فرهنگی استان یزد اشاره می کند و می گوید: درحال حاضر باتوجه به اقدامات چند ماهه اخیر و با تاکید بر رفع موانع ثبت جهانی، با همکاری تمامی دستگاه ها محدوده عرصه به طور کامل ساماندهی شده و چهره تاریخی بافت و منظر فرهنگی آن بیش از پیش خودنمایی می کند.

معاون میراث فرهنگی استان یزد همچنین تاکید می کند: در تداوم فعالیت های ساماندهی، اداره کل میراث فرهنگی استان یزد با مشارکت سایر دستگاه های ذیربط بر اساس پلان مدیریت شهر و به صورت یکپارچه اقدامات حفاظتی را ادامه خواهد داد. چنانچه هم اکنون بیش از 8 کارگاه فعال در مقیاس دانه، مجموعه و بافت در شهر تاریخی یزد توسط نیروهای اداره کل میراث فرهنگی استان فعال است.


http://www.donyayesafar.com