یادداشت اطلاعاتی در مورد دیدار شورای امنیت سازمان ملل متحد در افغانستان

فرداد پرواز

26 دی 1396


شورای امنیت سازمان ملل از 13 تا 15 ژانویه 2018 از جمهوری اسلامی افغانستان بازدید کرد. نخستین دیدار شورای امنیت از سال 2010، این دیدار فرصتی برای تأیید شورای امنیت برای دولت و مردمافغانستان بود. تلاش های آنها برای بازگرداندن صلح، ثبات و پیشرفت به کشور است.اعضای شورای وزیران با هدف دستیابی به پیشرفتی که توسط دولت وحدت ملی افغانستان با کمک جامعه بین الملل ، برای رسیدگی به طیف وسیعی از چالش های مرتبط با یکدیگر و یادگیری نحوه برخورد شورای امنیت بیشتر با تلاش های متقابل صورت گرفته است.این سفر توسط قزاقستان برگزار شد که ریاست شورای امنیت را در ژانویه 2018 برگزار می کند.