یاتا در سال 2017 عملکرد ایمنی هواپیما را آزاد می کند

فرداد پرواز

07 اسفند 1396


انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی (یاتا) داده ها را برای عملکرد ایمنی 2017 صنعت هواپیمایی تجاری نشان داده است که نشان دهنده ادامه پیشرفت های شدید در ایمنی است.کل میزان تصادف (در حوادث در هر 1 میلیون پرواز اندازه گیری شده) 1.08 بود، بهبودی نسبت به تمام موارد تصادف 1.68 در سال 2016 و نرخ 2.01 در دوره 5 ساله قبلی (2012-2016).نرخ 2017 برای حوادث مهم جت (که در هزینه های ناشی از بدنه هواپیمای جت به ازای هر یک میلیون پرواز)، 11.11 بود که معادل یک حادثه بزرگ برای هر 8.7 میلیون پرواز بود. این بهبود بیش از نرخ 0.39 در سال 2016 بود و همچنین بهتر از نرخ پنج ساله (2012-2016) 0.33 بود.

6 حادثه مرگبار در میان مسافرین و خدمه وجود داشت که 19 مورد آن به مرگ منجر شد. این در مقایسه با میانگین 10.8 حادثه مرگبار و حدود 315 مرگ و میر در هر سال در دوره پنج سال گذشته (2012-2016) است. در سال 2016 9 حادثه مرگبار و 202 حادثه رخ داد.خطوط هوایی ایرسا در سال 2017 با جت یا تجهیزات توربوپراپ، تلفات ناشی از مرگ و میر ناشی از مرگ و میر ناشی از ناامنی را در سال 2017 کاهش دادند.


https://www.traveldailynews.com