گینس Guinness Storehouse همچنان جذابیت بالا در ایرلند

فرداد پرواز

20 دی 1396


گینس موقعیت خود را به عنوان اولین بازدید کنندگان ایرلند در سراسر جهان با عبور از تمام پرونده های قبلی حفظ کرده است و 1،711،281 مهمان از طریق درهای خود در سال 2017 عبور می کند.از آنجا که ابتدا در سال 2000 درهای خود را برای عموم باز کرد، گینس Storehouse از نزدیک به 18 میلیون بازدید کننده پذیرایی کرده است. Storehouseگینس با تعدادی از بازارهای کلیدی از جمله ایالات متحده (13 درصد)، فرانسه (8 درصد) و کانادا (5 درصد) همراه با بازارهای جدید و در حال توسعه مانند چین (21 درصد) و استرالیا (دو درصد)است.گردشگری یکی از مهمترین بخش های اقتصادی ایرلند است و نقش مهمی در بازسازی اقتصادی ایرلند ایفا می کند.


http://www.breakingtravelnews.com