گوا(هند) در فهرست پنج کشور برتر در گردشگری

فرداد پرواز

8 آذر 1396


گوا در فهرست پنج کشور برتر جهان در گردشگری به عنوان رتبه پنجم گردشگری در ارتباط با ابتکار شورای هند و جهانگردی جهانی رتبه 5 را در اختیار دارد. این نظرسنجی که در دولت ایالات متحده از دیدگاه صنعت مهمان نوازی مطرح شد، 11 پارامتر یعنی هزینه های دولت برای گردشگری، تعداد بازدیدکنندگان توریستی، تعداد اتاقهای هتل های مارکدار، GSDP برای هر سرمایه، سواد آموزی، حرکت هواپیما، سهولت انجام کسب و کار، شهرنشینی، جاده و شبکه راه آهن، کمپین های بازاریابی و برخی جنبه های نامشهود مطرح شده است.

منوهر ایگنکار، وزیر گردشگری، گوا، گفت: گردشگری گوا دوباره برای دستیابی به موفقیت در پارامترهای مختلف گردشگری در مرکز توجه قرار دارد. باید تلاشمان برای رسیدن به سطح بالا و بهبود بخشیدن به آن پارامترهایی باشد که به منظور جذب گردشگران بیشتر به گوا انجام گیرد.


https://tourismbreakingnews.com