گزارش رشد شدید توریست AUSTRIAN

فرداد پرواز

14 آذر 1396


مقامات گردشگری اتریش گزارش فصل تابستان موفق هستند. تعداد اقامت شبانه از ماه مه تا اکتبر افزایش 2.7٪ به 74.87 میلیون نفر رسید. این رقم بالاتر از سال 1992 است و تنها حدود 3.4 میلیون نفر کمتر از رکورد در فصل تابستان 1980 با 78.23 میلیون شب اقامت است.بر اساس آمار موقت از Statistik Austria، هر دو تعداد شبانه روزی داخلی و خارجی افزایش یافته است. یک شبه خارجی باقی می ماند 3.6٪ به 52.51 میلیون نفر، در حالی که داخلی آن ها 0.5٪ به 22.36 میلیون نفر می رسد. ورود داخلی نیز 1.3٪ به 7.93 میلیون افزایش یافته است، اما واردات خارجی رشد بیشتری داشته است - 5.7٪ به 15.97 میلیون نفر.تا کنون در سال 2017، فقط 129 میلیون نفر اقامت یک شبه و 38 میلیون ورودی ثبت شده است. این مربوط به افزایش 2٪ نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.


www.tourism-review.com