گروه Intrepid با محل جدیدی در کاستاریکا گسترش می یابد

فرداد پرواز

11 آذر 1396


گروه Intrepid کاستاریکا را به عنوان محل فعالیت پایگاه عملیات مرکزی امریکا انتخاب کرده است، با هدف گسترش گردشگری پایدار در خارج از مرزهای خود.جیمز تورنتون، مدیر اجرایی Intrepid Group در سان خوزه، در آمریکای مرکزی قله Peak Central را به خود اختصاص داده است و اخیرا علاوه بر شبکه سریع رشد شرکت های شرکت های مدیریت منطقه ای محلی است.دفتر جدید پایه ای برای 12 کارمند عملیات و 70 رهبر تور است و چهار کارمند عملیاتی دیگر در دفتر ماهواره ای در مکزیکو سیتی مستقر هستند که در حال حاضر نقطه اصلی ورود به آمریكای مرکزی برای بیش از 40 درصد است از مسافران در سفرهای گروه Intrepid.در حالی که مکزیک یکی از ده مقصد گردشگری در جهان است، شرکت مسافرتی کربن خالص پایتخت کاستاریکا را به عنوان مرکز مرکزی آمریکا انتخاب کرد تا از تجربیات و تعهدات محیط زیست در زمینه اکوتوریسم گسترده کشور بهره ببرد.سال گذشته کاستاریکا 98 درصد، از برق خود را بدون سوخت فسیلی تولید کرد.


http://www.breakingtravelnews.com