گردشگری MACAU برای خوش آمد گویی 40 میلیون نفر از بازدیدکنندگان در سال 2025

فرداد پرواز

13 آذر 1396


ماکائو تا سال 2025 می تواند 40 میلیون بازدید کننده داشته باشد، که در مقایسه با سال گذشته حدود 30 درصد افزایش یافته است، همانطور که مدیران گردشگری ماکائو در ارائه طرح جامع توسعه صنعت گردشگری اعلام کرده اند.جمعیت ماکائو، که تنها 30 کیلومتر مربع از آن منطقه است، جمعیت 648.4 هزار نفر را به خود اختصاص داده و به عنوان تنها مکان در سراسر چین که در آن قمار مجاز است، در سال 2016 30.9 میلیون بازدید کننده دریافت کرده است، بیشتر آنها از سرزمین اصلی چین است.پیش بینی رشد متوسط ​​که در این طرح ذکر شده، افزایش بازدید کننده سالانه 3 تا 5 درصد را به خود جلب می کند و در سال 2025 بین 38 تا 40 میلیون بازدید کننده خواهد بود. اگر این پیش بینی درست پیش برود، ما با افزایش 29.4 درصد در تعداد بازدیدکنندگان ماکائوبا پیش بینی تخمین های کم، یعنی بین 1 تا 2 درصد در سال، پیش بینی های سال 2025 نشان دهنده تعداد بین 33 تا 35 میلیون بازدید کننده است.


https://www.tourism-review.com