گردشگری TCI آهسته تر می شود

فرداد پرواز

14 دی 1396


براساس گزارش رسمی، کاهش رشد بخش گردشگری در ابتدای سال 2017 آغاز شد و پس از گذشت طوفان ایرما و ماریا در ماه سپتامبر، حتی کمتر شده است.استیسی کاکس، مدیر اجرایی انجمن گردشگری و گردشگری ترکس و کایکوس (TCHTA) تایید کرد که ورود و اشغال فصل شکرگزاری سال جاری نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.ککس توضیح داد: "کاهش کوچکی که ما در ابتدای سال تجربه کردیم می تواند به دلایل مختلفی مربوط باشد. اقتصاد ایالات متحده یکی از مهمترین هاست. ما همچنین می دانیم که چندین موقعیت ناگوار در این زمینه وجود دارد که توجه گردشگران را به خود جلب می کنند. ما در سال گذشته نیز شیوع زکا را داشتیم که تاثیر زیادی داشته. بنابراین دشوار است که دقیقا مشخص شود که دقیقا چه میزان باعث کاهش گردشگری در سال جاری شد.


http://suntci.com