گردشگری Fife همچنان رشد می کند

فرداد پرواز

28 آذر 1396


گردشگری Fife در طول سال 2017 به شکوفایی ادامه داده است، بیش از هشت میلیون بازدید کننده به منطقه استقبال کردند.ارقام جدید نشان داده است که از سال 2008، در طول این دوره نه ساله، سالانه به میزان 4. 5 درصد افزایش یافته است.گردشگری Fifeبا حدود 570 میلیون پوند به اقتصاد اسکاتلند کمک می کند.کنفرانس گردشگری سالانه منطقه ,اخیرا کارشناسان صنعت از سراسر کشور از جمله جاستین رید، Justin Reid سرپرست بازاریابی برای اروپا، خاورمیانه و آفریقا در TripAdvisor را جلب کرد.Fife همچنین در سال 2017، مقصد خدمات مشتری WorldHost را به خود اختصاص داده است.


https://www.fifetoday.co.uk