گردشگری کنگره در پراگ میلیاردها دلار به بودجه می افزاید

فرداد پرواز

11 آذر 1396


گردشگری کنگره در پراگ در پراگ چشمه درآمد 4.4 تا 2.5 میلیارد تومان چک (173-204 میلیون یورو) در سال است. برآورد شده است که تنها 3.9 درصد از این مجموع به بودجه شهر بازگشته است - 170 تا 200 میلیون تاج چک.در سال 2016، عملکرد گردشگری پراگ در حدود 33 تا 45 میلیارد کرون (1،3-1،77 میلیارد یورو) تولید کرد. این تقریبا یک سوم از عملکرد کل کشور است. در عین حال، آن نیز 6 درصد از فعالیت اقتصادی شهر را تشکیل می دهد. بنابراین، گفت: گردشگری یکی از مهمترین بخش های اقتصادی در پراگ است. گردشگری کنگره به میزان 1.1٪ از تولید ناخالص داخلی سرانه، در حالی که گردشگری به طور کلی 15٪ است.گردشگری کنگره بسیار مفید است در مقایسه با گردشگری تفریحی، گردشگری کنگره از نظر هزینه های خارجی بسیار سودمند است. شرکت کننده کنگره خارجی به طور متوسط ​​5670 کرون (220 یورو) را در پایتخت چک می گذراند. این چهار تا پنج برابر بیشتر از بازدید کننده گاه به گاه است. در کل درآمد گردشگری کنگره، از جمله شرکت کنندگان محلی، تا 26 میلیارد کرون (حدود 1 میلیارد یورو) است.کنگره گردشگری نه تنها میلیارد ها در خزانه های دولتی، بلکه فرصت های خاص کار است. در پراگ این حدود 5470 شغل تمام وقت است. اندرج اسپچک متخصص گردشگری می گوید: این به 5/5 درصد از کل اشتغال در صنعت گردشگری در پایتخت مربوط می شود.


www.tourism-review.com