گردشگری پلی به سوی توسعه پایدار

فرداد پرواز

17 اسفند 1395


قرارگیری ایران در مسیر جاده ابریشم، موقعیت ویژه ای را برای فعالان اقتصادی کشور فراهم کرده است.

قرارگیری ایران در مسیر جاده ابریشم، موقعیت ویژه ای را برای فعالان اقتصادی کشور فراهم کرده است. این امتیاز تنها برای صنایع خاص نیست و با پیوستگی میان صنایعی نظیر ریلی، هوایی، بانکی، دریایی و ... می تواند زمینه ساز پیدایش رشد و توسعه در صنعتی نظیر گردشگری باشد.

امتیازی که امروز اکثر فعالان گردشگری از آن بهره می برند جذب سرمایه گذارانی است که از سایر نقاط دنیا به ایران سفر می کنند و در نتیجه آنها نه تنها با فضای اقتصادی ایران آشنا، بلکه خود تبلیغی برای مقصد گردشگری ایران می شوند. شاید این بخش از ورود سرمایه گذاران چندان گسترده و بزرگ نباشد ،اما ازاین جنبه می تواند حایز اهمیت قرار گیرد که ورود این افراد به کشوربه بهانه فعالیت اقتصادی گامی موثر در شکل گیری استاندارد های لازم در حوزه گردشگری ما باشد. ما امروز از این استانداردها که برای توسعه ضروری هستند، فاصله داریم. بدیهی است که کشور ما اغلب مولفه های مورد نیاز گردشگری را از حیث بناهای تاریخی، مکان های تفریحی نظیر پیست اسکی و دریا،جنگل، کویر و فضای مناسب برای طبیعت گردی دارد و در لحظه گردشگر می تواند چهارفصل را تجربه کند اما تا چه میزان از این فرصت های خدادادی برای ایجاد درآمد و اشتغال بیشتر بهره گرفته ایم؟

گردشگری نیز همانند منابع زیرزمینی ما در معادن و نفت قادر است ،پول ساز باشد و چه بسا ارقامی بالاتر از این دو صنعت، اما هنوز به دلیل نداشتن استانداردها و عقب ماندگی نسبت به فضای بین المللی نتوانسته است به فرصت تبدیل شود. این منابع می توانند سرچشمه ای برای توسعه خود گردشگری باشند یعنی با مدیریت بهینه و استراتژی صحیح در کنار برند سازی می توان در چهار گوشه کشور همراه با قرار گیری درمراحل استانداردسازی از همان ابتدا، درآمد را به خود پروژه ها تزریق دوباره کرد. این حوزه خود می تواند مولد منابع مالی خود باشد اگر به استانداردها نزدیک شویم.

در گام بعدی مدیریت بهینه منابع کارسازاست. بدین ترتیب کم کم گردشگری به صنعتی بدل خواهد شد که چهره ایران را در تمامی ابعاد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به سایر مردم دنیا نشان می دهد. برای به ثبت رساندن خاطره در اولین حضور، اگر گردشگر احساس راحتی، آرامش و امنیت نداشته باشد، نه تنها برنده این فرصت نخواهیم بود بلکه به مرور زمان چهره ای را که ملت ایران همیشه به نیکی در جوامع بین الملل از خود به ثبت رسانده مخدوش خواهیم کرد.

در تجربه اخیری که ایرانی های سرگردان در فرودگاه های آمریکا داشتند، همین چهره مطلوب، سبب شده بود تا مردم آمریکا در مقابل تصمیم ترامپ اعتراض کنند. بنابراین چگونگی آنچه در ذهن ها نقش می بندد از اولویت ها در این حوزه تلقی می شود.


http://www.donyayesafar.com