گردشگری معلولین

فرداد پرواز

18 خرداد 98


ولی تیموری، معاون گردشگری کشور، گفت: «تدوین و اجرای برنامه ای با موضوع دسترس پذیر کردن خدمات گردشگری کشور برای معلولین و جانبازان معزز در دستور کار مشترک سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و سازمان جهانی گردشگری (UNWTO) قرار دارد.» تیموری توضیح داد: «با بهره مندی از حمایت بین المللی و برخورداری از تعاملات فرابخشی شامل ظرفیت های ارگان های تصمیم ساز در این حوزه می توانیم کلیه تاسیسات گردشگری و خدمات قابل ارائه این حوزه را برای همه گردشگران به ویژه معلولین و جانبازان معزز قابل استفاده کنیم.»

گردشگری معلولین در دنیا امری پذیرفته شده و بسیاری از شرکت های ارائه دهنده خدمات در حوزه گردشگری برای جذب مسافران معلول برنامه ها و خدمات ویژهای طراحی می کنند. امیدواریم در ایران نیز بدین صورت شود.