گردشگری مسئول تقریبا یک دهم انتشار گازهای گلخانه ای در جهان است

16 تیر 1397

براساس یک مطالعه جدید که به عنوان اولین تلاش برای اندازه گیری کل ردپای کربن صنعت در جهان، حدود 8 درصد از گازهای گلخانه ای جهان را به خود اختصاص می دهد.در یک مقاله بلندپروازانه که در مجله علمی تغییرات اقلیمی منتشر شده است، یک تیم بین المللی دانشمندان اثرات زیست محیطی همه چیز را از پروازهای کشورهای آتلانتیک به سوغاتی های ارزان قیمت محاسبه کرده است.محققان گفتند که پرواز کمتر و سرمایه گذاری در طرح های پرداخت برای جبران خسارات ناشی از سفر ضروری است تا از "رشد ناخواسته رشد در انتشارات مربوط به گردشگری" جلوگیری شود.شاید نگران کننده باشد، کشورهایی که بیشترین صدمه را به خود اختصاص دادند، در میان ثروت و اندازه هم بزرگترین بود - ایالات متحده، چین و آلمان در رده بندی قرار داشتند.