گردشگری لاتین در حال افزایش است اما هنوز هم در اتریش و لیتوانی

30 بهمن 1396

به گفته اداره مرکزی آمار، در سال 2017، تعداد شبانه گردشگران گردشگری در اقامتگاههای مسکونی در لتونی، در مقایسه با سال 2016، 12.1 درصد افزایش داشته است. در مجموع، این مبلغ به 4.951 میلیون نفر می رسد.

تعداد اقامت شبانه روزی توسط گردشگران خارجی در سال 2017 به میزان 11.9 درصد افزایش یافت. گردشگری داخلی در همین حال 12.6 درصد افزایش یافت و به 1.544 میلیون نفر رسید. اکثر خارجیانی که در سال 2017 وارد لتونی شدند، 241 هزار نفر روس بودند. آنها به دنبال آلمانی ها (207 هزار)، لیتوانیایی (181 هزار) و استونی (161 هزار) بودند.

براساس اطلاعات گردشگری لتونی، برخی از افزایش قابل ملاحظهای جریان ورودی از کانادا (4.9 برابر بیشتر)، اسرائیل (41.8٪) یا دانمارک (16.6٪) بود. ورود روسیه از فرانسه به 15.6٪ افزایش یافت. یکی دیگر از واقعیت جالب این است که بیش از یک سوم (34.9٪) گردشگران مهمان از کشورهای همسایه - روسیه، لیتوانی، استونی و بلاروس بودند.

https://www.tourism-review.com