گردشگری فضایی به سرعت در حال توسعه است

فرداد پرواز

14 آذر 1396


بر اساس گزارش یک بخش حمل و نقل فضایی تجاری اداره هواپیمایی ایالات متحده، کل حجم صنعت فضایی در سال 2016 به 335 میلیارد دلار رسیده است. روسیه Roskosmos تخمین می زند بازار مشابه از 320 میلیارد دلار و افزایش سالیانه 5٪. قابل توجه است که بودجه سازه های دولتی در این شاخه جای نمی گیرد. 98 میلیارد دلار توسط تجارت تلویزیونی ماهواره ای به حساب می آید و به دنبال آن 81 میلیارد دلار از سیستم های ماهواره ای ناوبری جهانی است. گردشگری فضایی نیز در حال افزایش است.کسب و کار در این صنعت تا حدودی تازه است. در سال 1965، ایالات متحده نخستین محموله شخصی خود را به مدار تبدیل کرد. این یک ماهواره تجاری ماهواره Intelsat بود. از آن زمان، صدها نفر از آنها در فضا ظاهر شده اند. 90 درصد از تمامی راه اندازی های تجاری در جهان، ماهواره های مخابراتی را در مدار قرار می دهند.


https://www.tourism-review.com