گردشگری و فرهنگ برای پیشبرد اهداف توسعه پایدار

فرداد پرواز

14 آذر 1396


رهبران و ذینفعان گردشگری و فرهنگی جهان در روزهای 11-12 دسامبر در مسکات، پایتخت سلطان عمان، برای بحث در مورد رابطه بین گردشگری و فرهنگ، نشستی برگزار خواهد شد. رویداد مشترک سازمان UNWTO و یونسکو در چارچوب سالانه گردشگری پایدار برای توسعه سال 2017 برگزار می شود و در اولین کنفرانس جهانی گردشگری و فرهنگ برگزار می شود که در سال 2015 در سیم راپ، کامبوج برگزار می شود. بیش از 20 وزیر گردشگری و فرهنگی در این کنفرانس شرکت کرده اند.این کنفرانس راه های ایجاد و تقویت مشارکت بین بخش های گردشگری و فرهنگ در چارچوب برنامه 2030 توسعه پایدار و 17 هدف در ارتباط با توسعه پایدار را بررسی خواهد کرد.


http://media.unwto.org