گردشگری در روستاها توسعه یابد

فرداد پرواز

04 آذر 1396


مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان گفت: باید تلاش کنیم با برند سازی و تبلیعات گسترده در سطح ملی و بین المللی موضوع گردشگری به ویژه در سطح روستاها را توسعه دهیم.

به گزارش خبرنگار ایسنا، فریدون الهیاری، در دومین جشنواره زعفران ازان اظهار کرد: در روستای ازان و منطقه میمه زعفرانی تولید می شود که از زعفران قائنات نیز کیفیت بهتر و مطلوب تری دارد.

وی با بیان پیشینه ای از کشت زعفران در استان اصفهان، افزود: زعفران در استان اصفهان حدود هزار سال پیش کشت می شده و این موضوع در متون تاریخی نیز آمده است و تولید دوباره و به دست آوردن شهرت و اعتبار از راه کشت زعفران یک نوع احیای عملکرد تاریخی است که فراموش شده بود.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان ادامه داد: برگزاری چنین برنامه هایی به ویژه در بخش میمه، پویایی در بحث میراث فرهنگی و گردشگری را در این منطقه به وجود آورده است.

الهیاری خاطرنشان کرد: بحث اشتغال یک معضل عمومی در کشور است و باید همه کمک کنیم تا این مساله را حل کنیم و بنابراین باید از همه ظرفیت ها بهره بگیریم و اشتغال را توسعه دهیم.

وی تاکید کرد: می توان مانند کاری که در روستای ازان و بخش میمه انجام شده است، کشاورزی متناسب با منابع آبی موجود و تولید محصولات اقتصادی را در دستور کار قرار داد و از همه این ظرفیت ها به عنوان جاذبه گردشگری استفاده کرد.

مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان، با بیان اینکه در استان اصفهان توانستیم در مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته گردشگری را گسترش دهیم، خاطرنشان کرد: باید تلاش کنیم با برند سازی و تبلیعات گسترده در سطح ملی و بین المللی موضوع گردشگری به ویژه در سطح روستاها را توسعه دهیم.


tnews.ir