گردشگری رودخانه در فرانسه کاملا توسعه یافته است

فرداد پرواز

14 آذر 1396


در سال 2016 گردشگری رودخانه در فرانسه باعث جذب 10 میلیون مسافر شد و در نتیجه رزرو 2 میلیون اقامت در یک شب اقامت داشت. با وجود داشتن طولانی ترین شبکه ای از آبراه ها در اروپا - حدود 8،501 کیلومتر - فرانسه به طور کامل از پتانسیل گردشگری رودخانه خود استفاده نمی کند.

در طی یک روز بحث در مورد گردشگری رودخانه در پاریس برگزار شد، اداره کل امور عمومی (DGE) - برگزار کننده این رویداد - نتایج تحقیق را با هدف برجسته کردن شیوه های قابل توجه بین المللی در این بخش از بازار گردشگری به نمایش گذاشت.هدف از این برخورد، پیشنهادات عملیاتی برای اپراتورهای توریستی رودخانه در فرانسه با هدف افزایش فعالیت اقتصادی این بخش بود.در حال حاضر گردشگری رودخانه در فرانسه دارای گردش سالانه حدود 500 میلیون یورو است. با این حال، این مقدار می تواند بسیار بالاتر باشد، همانطور که در برخی از کشورهای همسایه نیز وجود دارد. در مناطق باواریا و اتریش که از طریق آن رودخانه دانوب اجرا می شود، حدود 240 کشتی کروز رودخانه در عملیات دائمی قرار دارند.


https://www.tourism-review.com