گردشگری خارجی به بالی در ماه اکتبر 16 درصد کاهش می یابد

فرداد پرواز

20 آذر 1396


آمار دولتی نشان می دهد گردشگران بین المللی 16 درصد از ماه قبل کاهش یافته است. لغو پروازهای و اتاق های هتل به دلیل زلزله های آتشفشانی افزایش یافت. میزان اشغال کلی هتل های جزیره در ماه اکتبر 6.7 درصد کاهش به 65.9 درصد رسید.کوه آگونگ در اواخر نوامبر برای اولین بار در 53 سال پیش فوران کرد و مقامات در 27 نوامبر از بالاترین سطح هشدار خبر میدهند. فرودگاه بین المللی نگورا رای در نزدیکی دنیپاسار، دروازه ای به بالی، به طور موقت بسته شد و باعث لغو پروازهای متعدد شد.

بالی سالانه حدود 5 میلیون گردشگر را از چین، استرالیا، ژاپن و دیگر نقاط جهان می پذیرد. با توجه به تلاش های تبلیغاتی دولت یوكو ویدودو، رئیس جمهور، گردشگری در سال های اخیر افزایش یافته است.در 9 ماه اول سال 2017 تعداد توریست ها در سال به میزان 25 درصد افزایش یافته است. با این حال، قیمت برای ماه اکتبر فقط در حدود 9 درصد افزایش یافت.


https://asia.nikkei.com