گردشگری ترکیه پس از مدت زمان سختی رو به روال است

18 بهمن 1396

موسسه آمار ترکیه آخرین گزارش خود را منتشر کرده است، که نشان می دهد درآمد گردشگری ترکیه در سال 2017 به میزان 18.9 درصد افزایش یافته است.

پس از آنکه اوج خود را در سال 2014 به دست آورد، با 34 میلیارد دلار آمریکا، پس از چندین حمله تروریستی و یک کودتای شکست خورده، صنعت گردشگری در ترکیه، درآمد قابل توجهی کاهش یافت.

به دنبال کمپین های امنیتی شدید و همچنین تبلیغ رسانه های مارکدار، گردشگری در سال 2017 بهبود یافت و درآمد سالیانه 26.3 میلیارد دلار آمریکا بود.

http://www.breakingtravelnews.com