گردشگری ترکیه بازپرداخت می شود

فرداد پرواز

04 دی 1396


گردشگری ترکیه در حال پیشرفت است. در 10 ماه اول سال 2017، توریست ها با 29 میلیون گردشگر خارجی دیدار کردند. این در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 28 درصد بیشتر است.

به گفته وزیر فرهنگ و گردشگری کشور، این تعداد تا پایان سال به بیش از 31 میلیون نفر خواهد رسید. علاوه بر این، درآمد حاصل از این بخش تا پایان سال 2017 به 26 میلیارد دلار برسد.جریان توریستی عمدتا به دلیل روس ها رشد کرد. از ژانویه تا اکتبر بیش از 4.5 میلیون نفر از آنها وارد کشور شدند. آنها به دنبال آلمانی ها (3/3 میلیون)، ایرانیان (2،1 میلیون)، گرجی ها (2 میلیون) و بازدید کنندگان انگلیس با 1.5 میلیون نفر بودند. تعداد قابل توجهی از ورودی ها نیز از اوکراین و بلغارستان آمده است.براساس یک پورتال هورریت دیلی نیوز، بیش از 35 میلیون گردشگر خارجی در سال 2018 در ترکیه انتظار می رود. این نشانه ای از بهبود قابل ملاحظه ای برای کشور است که به شدت تحت تاثیر بحران دیپلماتیک با روسیه بوده است.


https://www.tourism-review.com