گردشگری بزرگ، آینده فرهنگی در کویت دیده می شود

فرداد پرواز

5 دی 1396


دبیر کل سازمان جهانگردی (UNWTO)، دکتر طالبی ریفای، با خوشحالی در مورد تمایل کشور کشورش برای سرمایه گذاری بیشتر در بخش گردشگری خود، گفت که کویت دارای توانایی های فرهنگی و گردشگری است.رفیع در مصاحبه ای با KUNA، تنها چند روز قبل از پایان دوره اش، گفت که دولت کویت اخیرا علاقه ای را به افزایش بخش گردشگری نشان داده است و حتی اقدامات متعددی را برای استفاده از پتانسیلش برای تحریک این بخش مهم انجام داده است. وی پیش بینی کرد که کویت تلاش خود را برای توسعه بخش گردشگری به موفقیت خواهد رساند.کویت توانایی و منابع زیادی دارد، به خصوص در سطح فرهنگی، مقامات سازمان ملل متحد. ریفی the UNWTO official. Rifai ، وزیر سابق اردن، کویت را به عنوان یک چراغ تفکر خلاق و گفت و گو توصیف کرد. او گفت، در شصت و هفتادماه قرن گذشته، کویت برای نویسندگان و هنرمندان خلاق منطقه بود.


https://www.arabtimesonline.com