گردشگری پس از برجام، کوتاه ترین پل به توسعه داخلی و آشتی با جهان

فرداد پرواز

19 مهر 1396


به گزارش ایرنا، هیچکس با هر عقیده و سلیقه سیاسی و فکری نمی تواند چشم خود را بر این حقیقت ببندد که «دیپلماسی لبخند» و «سیاست درهای باز» دولت تدبیر و امید که «برجام» آئینه تمام نمای آن است، نوشداروی گردشگری ایران شد؛ بیماری که با این نوشدارو احیا شد، دوره نقاهت را پشت سر گذاشت، ولی نیاز به مراقبت و تقویت قوا دارد.

رئیس جمهوری اسلامی ایران،نهم بهمن سال گذشته در کنوانسیون راهنمایان گردشگری جهان که برای اولین بار در ایران برگزار می شد آمار چشمگیر و قابل تاملی از رشد ورود گردشگران اروپایی به کشور ارائه کرد: «فرانسه 104 درصد»، «جمهوری چک 53.4 درصد»، «هلند 43.3» « سوئیس 38.3 درصد»، «دانمارک 37.5 درصد»، «ایتالیا 33.8 درصد»، «انگلستان 33 درصد»، «لهستان 33 درصد»، «بلژیک 27.9 درصد»، «اتریش 28 درصد»، «اسپانیا 27.9 درصد»، «یونان 24 درصد» و «فنلاند 19.2 درصد»، «آلمان 16.6 درصد» و روسیه «13.6 درصد».

افزایش این آمار و حضور گردشگران در ایران بدون شک از پیامدهای برجام و نشانگر آن است که دروازه کشورمان به‌روی میهمانان خارجی بازتر از گذشته است؛ فرآیندی که نویدبخش تحول در اقتصاد غیرنفتی و اشتغالزایی به عنوان دو فرآوردۀ حیاتی برای اهداف راهبردی و سیاستهای کلان جمهوری اسلامی ایران است.

اینکه به تعبیر برخی رسانه های مشهور بین المللی، غول خفته گردشگری جهان بیدار شد؛ در اکثر مجلات معتبر گردشگری جهان، ایران اولین یا جزو اولین مقاصد گردشگری جهان در سالهای اخیر معرفی و فرصتی فراهم شد تا هم از نظر ورود گردشگران خارجی و هم از نظر برگزاری رویدادهای مهم و گاها کم سابقه بین المللی چون کنوانسیون جهانی راهنمایان در ایران و سفرهای مکرر رئیس سازمان جهانی جهانگردی «UN WTO» گشایش بی سابقه ای در گردشگری کشور پدید آید.


http://www.irna.ir