گردشگری در الجزایر به دو برابر می رسد

فرداد پرواز

04 دی 1396


وزیر گردشگری در الجزایر طرح خود را برای افزایش قابل توجه تعداد گردشگران اعلام کرد. در سال 2027، 4.4 میلیون گردشگر بین المللی در الجزایر انتظار می رود، در مقایسه با 2.4 میلیون نفر امروز.وزیر گردشگری و صنایع دستی، Hacène Mermoury، توسط گروه کسب و کار آکسفورد (OBG)، یک شرکت مشاوره بین المللی، اظهار داشت که 1،812 پروژه جدید زیربنای هتل توسط وزارت تأیید شده است. انتظار می رود این سری از پروژه ها ظرفیت 240،000 تخت را افزایش دهد، در مقایسه با 100،000 فعلی، و 99،000 شغل ایجاد می کند.

به گفته آقای مریموری، 582 پروژه تأیید شده در حال حاضر در حال ساخت هستند، با 75،300 تخت اضافی اضافی و ایجاد حدود 36،000 شغل مستقیم. در مجموع، انتظار می رود 110 پروژه تا انتهای سال به پایان برسد.اعلامیه وزارت پیشنهادی قابل توجهی برای گردشگری در الجزایر، تخت های جدید ایجاد می کند که امکان آن را نه تنها برای تقویت ظرفیت پذیرش عمومی، بلکه همچنین برای کاهش قیمت ها و تنوع دادن پیشنهادات هتل فراهم می کند.ظرفیت هتل کم است که مدتها مانع عمده ای برای توسعه بخش است. بر اساس برآوردهای منتشر شده در گزارش "رقابت در بخش گردشگری و گردشگری 2017" از مجمع جهانی اقتصادی، الجزایر دارای 0.1 اتاق هتل برای 100 نفر است که آن را در رده 111 در 136 کشور قرار داده است.


https://www.tourism-review.com