گردشگران کروز با اخذ ویزای الکترونیکی از ثبت نام بیومتریک تا سال 2020 معاف هستند

فرداد پرواز

14 دی 1396


گردشگران کروز با اخذ ویزای الکترونیکی اکنون از الزام ثبت نام بیومتریک تا 31 دسمبر 2020 معاف خواهند شد.این امر باعث می شود که مسافران سریع تر از مسافران دیگر به مسافرت برسند و زمان بیشتری برای لذب بردن از ساحل در نظر گرفته شود. این امر همچنین می افزاید: این نیز یک عامل مهم است که به خطوط کروز کمک می کند تصمیم بگیرند که آیا مقصد را در برنامه سفر خود قرار دهند یا خیر.این مرحله بر اساس برنامه ورود کشتی های کروز برای فصل 2017-18 و 2019-20 اهمیت دارد. بسیاری از کشتی های کروز که به هند می آیند، کشتی های مگا با 2000 تا 4،000 ظرفیت مسافر دارند.به منظور ارتقاء گردشگری کروز در کشور و ایجاد توریست گردشگری جذاب هند، وزارت امور داخله، بر اساس درخواست وزارت حمل و نقل، گردشگران کروز را که از طریق اخذ ویزای الکترونیکی از شرایط ثبت نام بیومتریک برای وزارت حمل و نقل معاف کرد.


http://www.thehindubusinessline.com