گردشگران بریتانیا پیش بینی رکورد سال 2018

فرداد پرواز

5 دی 1396


پیش بینی می شود که بازدیدکنندگان خارج از کشور به انگلیس در سال 2018 به 26.9 میلیارد پوند برسند و در سال 2018 6.8 درصد رشد داشته باشند که انتظار می رود تا پایان سال جاری 25.1 میلیارد پوند باشد. براساس پیش بینی های اداره گردشگری ملی VisitBritain، این رشد در سال 2018 ادامه خواهد یافت.پیش بینی می شود نفراتی که برای اولین بار از انگلیس دیدن میکنند از 40 میلیون نفر در سال 2018 به 41.7 میلیون نفر برسد.

رییس جمهور بریتانیا، گفت:"گردشگری یکی از ارزشمندترین صنایع صادراتی در انگلستان است. این هم یک صنعت جهانی قوی و رقابتی است و این نتایج نه تنها نشان دهنده ادامه توانایی بریتانیا برای رقابت بین المللی برای بازدید کنندگان است بلکه به اهمیت گردشگری به عنوان یک عامل رشد اقصادی اشاره میکند.


https://www.traveldailynews.com