گردشگران ایرانی در تور گرجی ها

فرداد پرواز

22 خرداد 1396


نگاهی به آمار گردشگری گرجستان نشان می دهد این کشور به مقصدی مهم برای گردشگران ایرانی تبدیل شده است.

نگاهی به آمار گردشگری گرجستان نشان می دهد این کشور به مقصدی مهم برای گردشگران ایرانی ،تبدیل شده است. بنا بر گزارش های سازمان گردشگری این کشور، ایران در رتبه پنجم کشورهایی قرار داشته که در ماه مه سال جاری میلادی به گرجستان گردشگر فرستاده بودند.

تعداد گردشگران ایرانی بازدیدکننده از گرجستان تنها در ماه مه سال 2017 مصادف با یازدهم اردیبهشت تا دهم خرداد سال جاری به 16 هزار و 943 نفر رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش 11 هزار و 515 نفری یعنی بیش از 212 درصد رشد همراه بوده است. با توجه به اینکه افزایش تعداد گردشگران ورودی به گرجستان ،در ماه مه 2017 نسبت به مه 2016 در مجموع حدود 30 هزار نفر بوده است، این میزان افزایش گردشگران ایرانی قابل توجه محسوب می شود.

گردشگران ایرانی 3.1 درصد از بازار گردشگران خارجی گرجستان را تشکیل می دهند، درحالی که کشورهای آذربایجان با 22 درصد، ارمنستان با 21.8 درصد، ترکیه با 18.4 رصد و روسیه با 17.9 درصد در رده های پیش از ایران قرار دارند. این کشورها به ترتیب 121 هزار، 120 هزار، 102 هزار و 99 هزار نفر را تشکیل می دهند. 16.9 درصد باقی مانده گردشگران بازدیدکننده از گرجستان را نیز اتباع سایر کشورهای جهان از جمله اوکراین، رژیم اشغالگر قدس، لهستان، هند، آلمان و برخی کشورهای دیگر تشکیل داده اند.


http://www.donyayesafar.com