گام بلند کرمان برای گردشگری

فرداد پرواز

11 مرداد 1396


محمد جهانشاهی معاون گردشگری کرمان می گوید: «استان کرمان تا پیش از زلزله بم سالانه میزبان 40 هزار گردشگر خارجی بود! آن روزها یزد تنها 19 هزار گردشگر داشت.» اما به گفته او حالا کرمان راه زیادی برای رسیدن به یزد در پیش دارد. زلزله بم، شکاف عمیقی بین روزهای رونق و کساد گردشگری در یکی از مهم ترین شهرهای تاریخی-فرهنگی کشور انداخت! فعالان حوزه میراث فرهنگی و گردشگری، زلزله سیاسی هشت ساله را هم یکی دیگر از دلایل به محاق رفتن گردشگری کرمان می دانند؛ زلزله سیاسی دولت نهم و دهم!

کرمان، در دولت اصلاحات خیز بزرگی برای گردشگری برداشته بود. آن روزها مدیریت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هم دست یک مرد «کرمانی» بود؛ سیدحسین مرعشی. همه چیز برای پرواز کرمانی که یکی از گنجینه های فرهنگی ایران محسوب می شد، مهیا بود! توجه بسیار زیادی به زیرساخت های گردشگری استان می شد. صدای محوطه های باستانی آن به دلیل کاوش های باستان شناسی در دنیا طنین انداز شده بود! اما در دولت بعد همه چیز فرق کرد! کرمانی که به دلیل کاوش های باستان شناسی هلیل رود در صدر اخبار میراث فرهنگی بود آنقدر از اذهان دور نگه داشته شد که حتی اداره میراث فرهنگی شهری مثل «جیرفت» - که می رفت تا در محافل علمی باستان شناسی جهان جایگاهی همیشگی بیابد - با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد منحل شد!

زلزله اوج بدشانسی کرمان و کرمانی ها بود ،همه می خواستند شهر «بم» را بازسازی کنند! کرمان دیگر نمی توانست گردشگری را در اولویت قرار بدهد! تبلیغات منفی هم تصویر دیگری از ایران را به جهان داده بود! کرمان اما بدشانس تر بود! تصویر غیرواقعی آن را برای گردشگر داخلی هم علاوه بر گردشگر خارجی ناایمن جلوه می داد. مسأله آنقدر پیش رفت تا در لیست سیاه برخی از کشورها از جمله «استرالیا» قرار گرفت.


http://www.donyayesafar.com