کیش وقتی توسعه می یابد که خدمات در آن ارزان باشد

فرداد پرواز

01 آبان 1396


اقتصاد کلان ، روزنامه جهان اقتصاد نوشت:منطقه آزاد کیش نیازمند بهره گیری بیشتر از فضای ایجاد شده برای جذب سرمایه گذار و رونق گردشگری و صنعت توریسم در این منطقه است.

مدیرعامل جدید منطقه آزاد کیش، می تواند با آسیب شناسی دلایل عدم توفیق در برخی از زمینه ها و جهت گیری جدید نسبت به تحقق جذب سرمایه گذاری های خارجی و توسعه فن آوری های پیشرفته و ایجاد و فرصت های جدید شغلی در این منطقه زیبا اقدام کند منطقه آزاد کیش مانند همه مناطق آزاد داخل کشور از نیروهای ناکارآمد رنج می برد نیروهای انسانی، که در این منطقه به ویژه در سطوح کارشناسی و مدیریتی مبانی فعال بوده اند به نوعی بی انگیزه و راکد شده اند بازنگری در ساختار اداری و ستادی این منطقه و کاهش دیوان سالاری که طی سال ها در این منطقه حاکم شده است می تواند روند مطلوبی را در بهره گیری از فرصت ها به دنبال داشته باشد.

دیپلماسی مناطق آزاد کشورمان به ویژه منطقه آزاد کیش نیازمند تکاپوی جدیدی در عرصه جهان به ویژه ارتباط و تعامل بیشتر با کشورهای منطقه است که به نظر می رسد تسریع در این بخش نیازمند کارشناسان ورزیده و مدیرانی که تعامل و همکاری با جهانیان را بشناسند و هم چنین راه های ورود به بازارهای جدید و توسعه کانال های بانکی، را در منطقه آزاد با جدیت دنبال کنند.


tnews.ir