کوئینستون Queenstown برای مقابله با سطوح توریستی گسترش می یابد

فرداد پرواز

16 دی 1396


کوئینستون Queenstown سریع ترین منطقه مسکونی در حال رشد در کشور است و تعداد بازدیدکنندگان در سطح رکورد است.اما همچنان که محبوبیت آن همچنان رشد می کند، فشار بر محل اقامت و خدمات نیز تاثیر می گذارد.شهردار جیم بولد می گوید که شهر با رفت و آمد مکرر نیاز به توسعه زیرساخت های خود را پیش از منحنی رشد دارد.استیسی کوبورن، مدیر سی بیستی کوئینستاون، مدت 18 سال در املاک و مستغلات کوئینستاون فروخته است و می گوید همه چیز به سرعت تغییر کرده است.

همه به عنوان مردم محلی کاملا شگفت زده شده اند که چگونه به سرعت در حال تغییر مشخص از CBD کوئینستون به مناطق Frankton Flats وجود دارد."خانم کوبورن می گوید: "با توجه به زمین های صنعتی و تجاری محدود که در دسترس هستند، این احتمالا واقعا به مرکز جدید Queenstown می رود."


http://www.newshub.co.nz