روسیه به کنوانسیون هوایی مونترال پیوست

فرداد پرواز

20فروردین1396


ولادیمیر پوتین حکم الحاق روسیه به کنوانسیون هوایی مونترال را امضا کرد.

بر این اساس روسیه از این پس باید بسیاری از موازین حمل و نقل های هوایی بین المللی را بصورت واحد اجرا نماید.

در چارچوب الحاق روسیه به کنوانسیون هوایی مونترال، اصلاحیه هایی انجام خواهند گرفت که برای مثال بابت تاخیر پرواز هواپیما 380 هزار روبل جریمه تعیین شده است.

کنوانسیون مونترال با هدف یکپارچه کردن برخی مقررات حمل و نقل هوایی بین‌المللی (28 می 1999 میلادی ) به منظور روزآمد کردن و ادغام کنوانسیون ورشو و اسناد مرتبط با آن تدوین شده است.

همچنین حفظ منافع مسافران و ارسال کنندگان کالا ،تعادل و توازن بین منافع متصدیان حمل از یکسو، و منافع مسافران از دیگر سو ار مهمترین اهداف آن است.

کنوانسیون مونترال امکانی برای شکایت از شرکت های هواپیمایی را نیز فراهم می کند و هدف آن افزایش کیفیت خدمات هوایی به مسافران است


http://tnews.ir