کنفرانس فرهنگ و تاریخ در West Virginia

فرداد پرواز

1 بهمن 1396


در پنجشنبه و جمعه، بخش ویرجینیای غربی فرهنگ و تاریخ، هنر در جوامع ، یک کنفرانس در مرکز فرهنگی مجتمع شهرداری ایالت چارلستون Charleston در کشور برگزار خواهد کرد، که متشکل از متخصصین ملی و دولتی است که در توسعه جامعه خلاق تمرکز خواهند کرد. Randall Reid-Smith، عضو بخش فرهنگ و تاریخ، گفت: در سراسر ایالت، شهرها به دلیل برنامه های مردمی و حمایت از دولت های محلی، سازمان های توسعه اقتصادی و سازمان های گردشگری به عنوان جوامع خلاق در حال رشد هستند. "این کنفرانس یک انجمن برای سخنرانان و شرکت کنندگان خواهد بود تا ایده های خود را به اشتراک بگذارند و از یکدیگر بیاموزند.تام سیمپلوت Tom Simplot ، مشاور ارشد بنیاد ملی برای هنر، سخنگوی اصلی پنجشنبه است. او یک چشم انداز ملی برای هنر ارائه می دهد و درباره کار NEA با سازمان های هنری دولتی صحبت می کند.


https://www.wvgazettemail.com