ممنوعیت مسافرت کوتاه پس از حکم دادگاه عالی

فرداد پرواز

14 آذر 1396


دادگاه عالی ایالات متحده حکم ممنوعیت سفر توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور را برای بازدیدکنندگان از شش کشور عمده مسلمانان را می تواند به طور کامل عملی کند.البته این تصمیم در معرض چالش های قانونی است.این حرکت به این معنی است که مسافران از چاد، ایران، لیبی، سومالی، سوریه و یمن با محدودیت ورود خود به ایالات متحده مواجه خواهند شد.هفت نفر از نه قاضی، این دستورات را که توسط دادگاه های پایین تر علیه این سیاست اعمال می شود را لغو کردند.دادگاه تجدیدنظر فدرال در سانفرانسیسکو، کالیفرنیا و ریچموند، ویرجینیا، هفته آینده در مورد این که آیا آخرین تکرار این خط مشی قانونی است، بحث می کنند.


http://media.unwto.org