کنفرانس جامائیکا در مورد نقش گردشگری در ایجاد اشتغال و رشد همه جانبه

فرداد پرواز

05 آذر 1396


UNWTO، دولت جامائیکا، گروه بانک جهانی و بانک انکشافی بین آمریكا در تاریخ 27-29 نوامبر در مونتانگو خلیج جامائیکا میزبان كنفرانس مشاغل و رشد فراگیر هستند. در موضوع "مشارکت برای گردشگری پایدار"، این رویداد به بررسی و بحث در مورد آینده بخش در کارائیب، به ویژه با توجه به تاثیرات بلایای طبیعی مانند طوفان اخیر ایرما شده است.


http://media.unwto.org/news