ایرانی ها چقدر به اقتصاد ترکیه کمک می کنند؟

فرداد پرواز

5 شهریور 1396


چندی پیش، مراکز آماری ترکیه در گزارش های خود اعلام کردند که یک میلیون ایرانی در مدت شش ماه نخست سال 2017 از این کشور دیدن کرده اند. این میزان که نوعی رکوردشکنی در سال های اخیر در میزان ورود گردشگران ایرانی محسوب می شود، کشور ما را در فهرست چهارمین مبداء برتر گردشگرفرست ترکیه در نیمه نخست سال 2017 قرار داده است. به همین دلیل لازم است مشخص شود که این میزان گردشگر،چقدر ارز از کشور خارج و در کشورهای پیرامونی مصرف می کنند.نگاهی به آمار گردشگران ایرانی سفرکرده به ترکیه در طول سال های مختلف،بیانگر نکات مهمی است. در آغاز هزاره جدید میلادی، یعنی سال 2001 بالغ بر 327 هزار ایرانی در طول سال از این کشور همسایه دیدن کرده بودند. این رقم در سال بعد به 432 هزار نفر افزایش یافت و در سال های بعد نیز روندی صعودی را پیمود؛ به طوری که در سال 2005،این تعداد با افزایشی خارق العاده، به 957 هزار نفر رسید! در سال های بعد این رشد همچنان روند صعودی خود را حفظ کرد و در سال 2007 به بیش از یک میلیون نفر ارتقاء یافت. با این همه از سرعت رشد آن کاسته شد. در سال 2009 تعداد گردشگران ایرانی بازدیدکننده از ترکیه به یک میلیون و 383 هزار نفر رسید. در این میان، سال 2010 رشد چشمگیری در میزان گردشگران ایرانی بازدیدکننده از ترکیه رخ داد و تنها در طول یک سال، تعداد آن ها بیش از نیم میلیون نفر افزایش یافت و به یک میلیون و 885 هزار نفر رسید.در سال های 2011 و 2012 که همزمان با جهش نرخ ارز در ایران بود، تعداد گردشگران ایرانی ترکیه با کاهش چشمگیری روبه رو شد و در پایان سال 2012 یعنی در انتهای این دوره دو ساله، حدود 700 هزار نفر از گردشگران ایرانی این کشور کاسته شد. این تعداد تنها برای سال 2012 کاهشی حدود 693 هزار نفر درپی داشت. پس از آن، دوباره جریان گردشگری ایران به ترکیه تقویت شد و تا سال 2015 به یک میلیون و 700 هزار نفر رسید. در سال 2016 در پی ناآرامی های ترکیه،تعداد گردشگران ایرانی وارد شده به این کشور به یک میلیون و 665 هزار نفر رسید. این در حالی است که روند سفر ایرانیان در سال 2017 میلادی رشد قابل توجهی را نشان می دهد؛ تا آنجا که طی شش ماه نخست سال جدید، بیش از یک میلیون ایرانی از این کشور دیدن کرده اند.


http://www.donyayesafar.com