کلید تغییر الگوهای سنتی توریسم

فرداد پرواز

03 اردیبهشت 1396


رکود یا رونق صنعت گردشگری در هر کشور تا حدود زیادی به ایدئولوژی سیاسی وابسته است.

گردشگری به عنوان پدیده ای اجتماعی - اقتصادی متأثر از عوامل گوناگونی است که در این میان، ایدئولوژی سیاسی تأثیر بسزایی بر آن دارد. از همین رو است که کارشناسان معتقدند رکود یا رونق این صنعت در هر کشور تا حدود زیادی به ایدئولوژی سیاسی وابسته است. نتایج یک تحقیق نشان می دهد در ایران، بازار جذب گردشگر به گردشگری زیارتی و تا حدودی به گردشگری تاریخی محدود شده و توسعه اکوتوریسم و گردشگری ساحلی به عنوان پیشروترین بخش گردشگری در جهان مغفول مانده است. همچنین نگاه ایدئولوژیکی و امنیت محور در ایران به صنعت گردشگری باعث شده این صنعت بیشتر جنبه داخلی یابد و ایران را از منافع ارزی و بین المللی این صنعت کمتر منتفع کند، این درحالی است که در چارچوب ایدئولوژی ،حاکم نیز می توان با جذب گردشگران مسلمان، گردشگری ساحلی و اکوتوریسم را توسعه بخشید.

طبق این تحقیق که از سوی هادی ویسی صورت گرفته، در دهه های اخیر علاوه بر الگوهای سنتی گردشگری نظیر گردشگری تاریخی، فرهنگی و زیارتی، گردشگری ساحلی و اکوتوریسم نیز با استقبال گسترده توده های مردمی مواجه و گردشگری ساحلی به پیشروترین و محبوب ترین نوع گردشگری در عصر کنونی در جهان تبدیل شده است. تب گردشگری ساحلی، منطقه خاورمیانه و کشورهای پیرامون ایران را هم دربر گرفته است. بر این اساس، کشورهای همسایه ایران به شدت در صنعت گردشگری فعال شدند و سرمایه گذاری های زیادی در این حوزه انجام داده اند؛ به گونه ای که دبی به عنوان یک منطقه بیابانی خشک و بدون عقبه فرهنگی و تمدنی به پرجاذبه ترین منطقه گردشگری خاورمیانه تبدیل شده و ترکیه، دیگر همسایه ایران هم، علاوه بر روند رو به رشد جذب گردشگر تاریخی - فرهنگی، در حوزه گردشگری ساحلی در دو ساحل دریای مدیترانه و سواحل دریای مرمره، سهم قابل توجهی از گردشگری جهانی را به خود اختصاص داده است. این شرایط کمی دورتر از مرزهای ایران برای کشور مصر هم صادق بود؛ کشوری که پیش از بهار عربی و چالش های سیاسی که اکنون با آن دست به گریبان است، اقتصادش بیش از سایر کشورهای منطقه خاورمیانه به صنعت گردشگری وابسته بود. نکته مشترک میان این کشورها توسعه زیرساخت های داخلی، افزایش مراودات بین المللی و توسعه روابط با کشورهای مختلف جهان، در قالب حذف روادید و یا صدور روادید آنی در بدو ورود بوده است.


http://www.donyayesafar.com