کشورهای اروپایی شاخص اقتصاد پایدار گردشگری را رهبری می کنند

فرداد پرواز

10 دی 1396


فرانسه و آلمان یک شاخص توریستی جدید پایدار از واحد اطلاعات اقتصادی تهیه کرده اند.این شاخص، که توسط کنسولگری HNA گردشگری چینی حمایت می شود، اولین نوع آن است که کشورها را نسبت به تعهد خود برای توسعه و ارتقای شیوه های پایدار در زمینه گردشگری مقایسه می کند.یافته ها در مقاله سفید "شاخص گردشگری پایدار" منتشر شد: افزایش محیط سفر جهانی، شامل مصاحبه با 11 کارشناس جهانی در این زمینه است.

این یافته نشان می دهد که در حالیکه شیوه های پایدار در سراسر جهان در حال برگزاری است، تقسیم بندی در کشورهای با ثبات بالا حاکم است و اجرای و نظارت بین ادارات دولتی مختلف تقسیم می شود.

در هیچ کشوری، کارشناسان مصاحبه ای برای این مطالعه می گویند، سیاست گردشگری پایدار به اندازه کافی بین سطح ملی، محلی و منطقه ای یکپارچه شده است.


http://www.breakingtravelnews.com