کشتی Brittany Ferries برای اتصال ایرلند-اسپانیا با مسیر جدید

فرداد پرواز

30 دی 1396


کشتی Brittany Ferries یک مسیر جدید را به شمال اسپانیا اعلام کرده است.این حرکت اولین بار است که تا به حال خدمات کشتی ایرلند و اسپانیا را در اختیار دارند. مسیر The popular Cork to Roscoffافتتاح شدتا کنون از تعطیلات ایرلندی ها و شرکت های حمل و نقل استفاده کرده است.این کشور میلیون ها مسافر فرانسوی را به ایرلند آورده است که باعث افزایش اقتصاد محلی و ملی می شودیک کشتی جدید به منظور خدمت به اسپانیا و برای بارگیری اضافی در هفته از Cork به Roscoff ارائه خواهد شد.به نام کانمارا Connemara ، او از مدل اقتصاد موفق، که این شرکت در خدمات بریتانیا به فرانسه و اسپانیا تأسیس کرده است، پیروی خواهد کرد.کانمارا همچنین با افتتاح کردن یک مسیر جدید ظرفیت لازم برای خطوط موجود در این شرکت را به فرانسه اضافه خواهد کرد و فرصت های بیشتری را فراهم می کند.


http://www.breakingtravelnews.com