کروز MSC اولین کشتی لوکس خود را تحویل داد

فرداد پرواز

9 آذر 1396


MSC Cruises اولین کشتی کروز دریایی خود را تحویل داد و برنامه های خود را برای دو کشتی جدید برفی در طول مراسم برای گل سرسبد MSC Seaside در ایتالیا اعلام کرد.

خط جهانی کروز از مراسم استفاده کرد تا سفارشات دو کشتی دریایی ساحلی EVO اعلام شود. سرمایه گذاری کل 1.8 میلیارد یورو (2.13 میلیارد دلار) را نشان می دهند.اولین بندر EVO Seaside برای تحویل در سال 2021 در نظر گرفته شده است، در حالی که دومین بار در سال 2023 به بهره برداری می رسد.


https://www.travelpulse.com