کرواسی هفتمین کشور، در 20 مکان جهانی گردشگری آینده

فرداد پرواز

22 آذر 1396


کرواسی رتبه هفتم را در رتبه بندی نخستین مکان های گردشگری جهانی با بهترین پتانسیل سرمایه گذاری قرار دارد.نخستین نسخه از مکان های گردشگری جهانی آینده 2017/2018 برای مجله fDi، بخش اطلاعاتی Financial Times، توسط تایلند برگزار شد و کرواسی در رتبه هفتم از 43 مقصد در سراسر جهان قرار گرفت.همچنین کرواسی یکی از سه کشوری بود که "جایزه انتخاب سردبیر" را برای کشورهایی که در زمینه سرمایه گذاری در پتانسیل گردشگری فعال هستند، دریافت کرده است. کرواسی همچنین جایزه ارتقاء محل اقامت را کسب کرده است. تایلند، که بخش گردشگری آن در 5 سال گذشته بیش از 200 درصد افزایش یافته است، رتبه اول را برای بهترین پتانسیل سرمایه گذاری در گردشگری به دست آورد و همینطور مالدیو دوم بود، در حالی که هنگ کنگ شماره 3 بود.


https://www.croatiaweek.com