كرمان جزو 4 مقصد اصلی گردشگری ايران

فرداد پرواز

4 دی 1395


مدير كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان كرمان گفت: در حال حاضر استان كرمان جزو 4 مقصد اصلي گردشگري ايران است.

اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان "محمود وفايي" در نشست با فعالان صنعت گردشگري در محل مجتمع تفريحي و گردشگري پاليز، افزود: استان كرمان با داشتن آثار تاريخي باارزش، مناطق گردشگري بكر و محوطه هاي باستاني بايد با همكاري و مشاركت دولت و بخش خصوصي به جايگاه ارزشمند و واقعي خود برسد.

وي با بيان اينكه امروز صنعت گردشگري نيازمند توجه بيشتر از سوي مجلس و نهادهاي دولتي است، اظهار داشت: تمامي بدنه حاكميت بايد نقش و تاثير صنعت گردشگري در توسعه اقتصادي كشور را درك كرده و آن را جايگزني براي صنعت نفت بدانند.

وفايي با اشاره به اينكه تاسيسات گردشگري بيش از هر زمان ديگر نيازمند توجه هستند، تصريح كرد: بايد با ارائه سياستهاي حمايتي به تقويت كمي و كيفي اين اماكن پرداخت.

وي با بيان اينكه در استان كرمان به راحتي مي توان نمونه اي از همبستگي و تعامل را در بين مجموعه هاي فعال گردشگري مشاهده كرد، اظهار داشت: رويكرد اداره كل ميراث فرهنگي نيز تعامل هرچه بيشتر با اين مجموعه ها و واگذاري برخي از اختيارات به انها است.

مدير كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان كرمان مرتفع شدن تعداد زيادي از مشكلات صنعت گردشگري استان را حاصل اعتماد به بخش خصوصي و همچنين انجمن هاي مردم نهاد دانست، افزود: بايد برگزاري جشنواره ها در حيطه كار بخش خصوصي قرار گيرد.

وي بيان داشت: دولت به عنوان حاكميت وظيفه آماده سازي زيرساختها و زمينه مناسب براي حضور بخش خصوصي دارد كه در سالهاي اخير واگذاري وظايف به بهترين شكل انجام گرفته است.


http://www.chtn.ir