کاهش سفر ایرانی ها به ترکیه در سال گذشته

فرداد پرواز

2 خرداد 98


سفیر ترکیه در ایران خبر از کاهش سفر گردشگران ایرانی به ترکیه در سال گذشته می دهد، این کاهش می تواند نتیجه عوامل مختلفی از جمله افزایش عوارض خروج از کشور و همچنین کاهش ارزش پول ملی باشد.

وی همچنین اظهار داشت: «سال گذشته ورود گردشگران ایرانی به ترکیه با 20 درصد کاهش همراه بود، این در حالی است که وزارت گردشگری ترکیه هدف گذاری خود را برای سال 2019، 40 میلیون گردشگر قرار داده است. گردشگری باعث شناخت واقعی و به دور از کج بینی های مردم کشورها از یکدیگر می شود، مردم ترکیه شناخت کافی از زیبایی ها و جاذبه های ایران ندارند و این خلأ باید با استفاده از تبلیغات مناسب برطرف شود.»